Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng (Khóa XII)

Email In PDF.

Ngày 11/01/2018, Đảng ủy Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng (khóa XII). Dự Hội nghị học tập, quán triệt có hơn 70 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở và 80 CC-VC - người lao động ngoài Đảng của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

20180111 100446 - Copy
Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Sáu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan giới thiệu về chương trình, nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khóa XII) và giới thiệu Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; đồng chí Võ Công Úc – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan giới thiệu Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về "Công tác dân số trong tình hình mới".
Quá trình học tập, tiếp thu đã góp phần tạo điều kiện cho đảng viên, CC-VC và người lao động của Sở nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng trong tình hình hiện nay nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: