Hội nghị sơ kết một năm thành lập và hoạt động trung tâm HCC và XTĐT

Email In PDF.

Ngày 11/1/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thành lập và hoạt động Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, đến dự có đ/c Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và cán bộ biệt phái đến làm việc tại Trung tâm HCC. Đến nay đã có 1.310 TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm HCC và XTĐT, tổng thời gian cắt giảm giải quyết hồ sơ là 27,34%, đã tiếp nhận và giải quyết 51.332 hồ sơ. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 128 TTHC trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường 90 TTHC, cục Thuế 33 TTHC, Bảo hiểm XH 05 TTHC).

h1 - Copy
Qua ý kiến phát biểu của các ngành, cán bộ biệt phái đến làm việc tại Trung tâm HCC, đ/c Lê Trí Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo: từ ngày Trung tâm HCC và XTĐ đi vào hoạt động mô hình hành chính công đã khẳng định được hiệu quả, tăng tính minh bạch, thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp, tăng hiệu quả làm việc, giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Để tiếp tục phát huy và hạn chế các khó khăn vướng mắc, đề nghị phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu cơ quan về cải cách hành chính; hoàn thiện các lỗi của phần mềm dịch vụ công; thực hiện nhắn tin công khai xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hẹn; tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; áp dụng chữ ký điện tử và hóa đơn điện tử; thực hiện quy trình 04 bước theo kế hoạch của UBND tỉnh, thành lập tổ giúp việc cùng với các Sở, ban, ngành rà soát các TTHC có thể thực hiện quy trình 04 bước đảm bảo theo tiến độ của kế hoạch.

Qúy Tâm 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: