Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động

Email In PDF.

Ngày 18/01/2018, tại UBND tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2025. Tham dự lễ ký kết có ông Chu Ngọc Anh – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cùng tham dự và chứng kiến lễ ký kết có các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các Sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

hinh anh - Copy
Mục tiêu của Chương trình là tăng cường phối hợp hoạt động giữa hai bên trong chỉ đạo điều hành các hoạt động KH&CN nhằm làm cho hoạt động KH&CN ngày càng phục vụ thiết thực hiệu quả đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung. Chương trình phối hợp gồm 05 nội dung, trong đó lĩnh vực TN&MT có 02 nội dung liên quan đến môi trường nông thôn và đa dạng sinh học:
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường nông thôn. Xây dựng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để giải quyết các vấn đề về môi trường trong chăn nuôi, xử lý rác thải sinh hoạt một cách hiệu quả.
- Bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên. Tập trung xây dựng dữ liệu về đa dạng sinh học các hệ sinh thái đặc hữu vùng ven biển nhằm đề ra giải pháp quy hoạch, bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh, góp phần phục vụ du lịch, phát triển kinh tế.
Để thực hiện tốt mục tiêu và các nội dung của Chương trình phối hợp, hai bên đã thống nhất danh mục 15 nhiệm vụ ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2025.

Quý Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: