Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2018

Email In PDF.

Ngày 18/01/2018, Thanh tra tỉnh do đ/c Đặng Phong – Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2018. Hội nghị có sự tham gia của ban lãnh đạo, trưởng, phó các phòng và thanh tra viên chính của Thanh tra tỉnh, Ban nội chính tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh và đại diện lãnh đạo thanh tra của các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân được khen thưởng.

18-01-2018 - Copy
Hội nghị đã thông qua 03 báo cáo: báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả thi đua năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ thi đua năm 2018 và công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân; báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; ý kiến thảo luận sôi nổi của các địa phương về các tồn tại, vướng mắc và trao đổi kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra. Phát biểu tại Hội nghị, Chánh thanh tra tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2017. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như: do khảo sát xây dựng kế hoạch thanh tra chưa chặt chẽ, kế hoạch thanh tra còn chồng chéo, trùng lắp; một số cuộc thanh tra có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị nên thời gian thực hiện còn kéo dài, việc giải quyết đơn thư vẫn còn kéo dài thời gian; phần mềm tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo triển khai thực hiện vẫn còn hạn chế ... Để khắc phục các tồn tại nêu trên cần phải:
- Tăng cường tốt sự phối hợp giữa các ngành và các địa phương trong công tác thanh tra, tránh chồng chéo đem lại hiệu quả công việc cao hơn.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính sách pháp luật để việc thực thi pháp luật được tốt hơn, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng (người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, công khai bản kê khai và chế độ thông tin báo cáo về minh bạch tài sản thu nhập thực hiện đảm bảo theo quy định).
- Đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- Trong quá trình dự thảo kết luận thanh tra trình người ra quyết định thanh tra phải thể hiện đầy đủ nội dung và kiến nghị, đề xuất các sai phạm cụ thể, rõ ràng, biện pháp xử lý; sau khi ban hành kết luận thanh tra thì cơ quan thanh tra thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Nguyễn Thị Thiết


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: