Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Đối thoại với hộ dân giải quyết khiếu nại

Email In PDF.

Ngày 19/01/2018, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND thành phố Hội An tổ chức đối thoại với bà Trịnh Thị Phùng trú tại phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và bà Bùi Thị Kim Hồng trú tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

IMG 5922 - CopySau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Kim Hồng, ý kiến phát biểu của đại diện UBND thành phố Hội An và đại diện các cơ quan tham dự, bà Bùi Thị Kim thống nhất với kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở.
Tại buổi đối thoại, bà Trịnh Thị Phùng vắng mặt không có lý do; đại diện UBND thành phố Hội An và các cơ quan, đơn vị tham gia đối thoại thống nhất với kết quả xác minh đơn khiếu nại của bà Trịnh Thị Phùng của Sở TN&MT.

Kết thúc buổi đối thoại, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở TN&MT– chủ trì buổi đối thoại kết luận:
- Báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Kim Hồng là phù hợp với quy định của pháp luật. Tại buổi đối thoại, không phát sinh tình tiết mới đối với vụ việc khiếu nại của bà Bùi Thị Kim Hồng.
- Giao Sở TN&MT mời bà Phùng đối thoại và thông tin nội dung tại buổi đối thoại ngày 19/01/2018 cho bà Phùng biết (trường hợp Bà Phùng có đến dự) và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định.

Kim Thanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: