Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

05/2008/TT-BTNMT

Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ TNMT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường và cam kết BVMT

Bấm vào đây để download toàn văn

 

 


Tin mới hơn: