Tổng kết phong trào thi đua khối kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam năm 2017

Email In PDF.

Sáng ngày 24/01/2018, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Khối Kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2017. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Thi đua khen thưởng của 10 đơn vị thuộc Khối.

b56ae173e5bd0ae353ac - Copy
Trong năm 2017, phong trào thi đua – khen thưởng của Khối đã được duy trì và phát triển, có tác động tích cực đến tập thể, cá nhân CB-CC-VC và người lao động của từng đơn vị, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm. Các đơn vị trong Khối đã tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt đầy đủ, sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng CB-CC-VC và người lao động; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng tại từng đơn vị dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai, tránh khen thưởng tràn lan; chú trọng phát hiện những nhân tố điển hình để khen thưởng, nhân rộng, đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương; ... Các đại biểu tham gia Hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho công tác Thi đua khen thưởng của Khối trong năm 2018 và những năm tiếp theo đổi mới và phát triển hơn.
Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình bầu đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối cho Sở Tài nguyên và Môi trường; trình UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Giao thông Vận tải, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị: Sở Công thương và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam. Hội nghị cũng đã bầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm Khối trưởng, Sở Công thương làm Khối phó để điều hành hoạt động của Khối trong năm 2018./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: