Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 02/2018

Email In PDF.

Ngày 08/02/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Chủ tịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018, trong ngày đã tiếp 03 lượt với 03 người. Nội dung tiếp công dân mỗi vụ việc và ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh như sau:

122955 20180208 083355 1 - Copy
1. Bà Trần Thị Bích Duyên – xã Bình Quế, huyện Thăng Bình khiếu nại việc UBND Thăng Bình cấp GCNQSD đất cho ông Lê Thanh Hùng không đúng qui định ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà. Nội dung khiếu nại của bà, UBND huyện Thăng Bình đã có Thông báo số 323/TB-UBND ngày 18/12/2017 về thu hồi GCNQSD đất đã cấp cho ông Hùng. Hiện nay bà và ông Hùng đang tranh chấp quyền sử dụng đất, ngày 06/2/2018, UBND xã Bình Quế đã mời bà và ông Hùng lên làm việc để thống nhất ranh giới sử dụng đất của các bên nhưng bà không thống nhất, đề nghị bà tiếp tục phối hợp với UBND xã để được hòa giải theo quy định, sau khi có kết quả hòa giải nếu bà không thống nhất thì đề nghị bà gửi đơn tranh chấp quyền sử dụng đất đến Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
2. Bà Nguyễn Thị Cúc (theo bà trình bày là bà đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Hạnh), khiếu nại việc UBND huyện Núi Thành, Ban QLKTM Chu lai thu hồi đất của bà Hạnh từ năm 2007 mà không bồi thường, bà đề nghị bồi thường và bố trí tái định cư cho bà Hạnh. Vụ việc của bà Hạnh – xã Tam Quang, HĐND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Ban Quản lý KTM Chu lai phối hợp với UBND huyện Núi Thành xem xét, trả lời đơn cho bà và báo cáo kết quả cho HĐND tỉnh theo dõi, giám sát.
3. Ông Đoàn Như – xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh là thương binh hạng ¼, kiến nghị Nhà Nước hỗ trợ để gia đình ông có điều kiện sửa chữa nhà ở. HĐND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Sở Lao động TB và XH tỉnh phối hợp với huyện Phú Ninh, xã Tam Vinh xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả về HĐND tỉnh.

T.Tra


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: