Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Đối thoại với 02 hộ dân phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Ngày 28/2/2018, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Minh Thái – Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các ban, ngành có liên quan, UBND thành phố tam kỳ tổ chức đối thoại với 02 hộ dân: Hộ ông Huỳnh Ngọc Vinh và bà Ca Thị Hoa, hộ bà Thái Thị Thanh Hồng trước khi tham mưu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định.

123410 20180228 135846 - CopyHộ ông Huỳnh Ngọc Vinh và hộ bà Thái Thị Thanh Hồng - phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ khiếu nại việc thành phố Tam Kỳ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình chưa đảm bảo quy định, 02 hộ đề nghị thành phố Tam kỳ xem xét bố trí 01 lô phụ cho hộ gia đình theo quy định. Sau khi nghe đại diện Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, các đại biểu tham dự buổi đối thoại cơ bản thống nhất với đề xuất của Thanh tra tỉnh tại báo cáo số 20/BC-TTT và 21/BC-TTT ngày 27/02/2018, nội dung khiếu nại của 02 hộ dân là có cơ sở pháp lý để giải quyết chấp nhận. Chủ trì buổi đối thoại, ông Trần Minh Thái – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương để xem xét bố trí 01 lô tái định cư theo diện hộ phụ cho hộ ông Huỳnh Ngọc Vinh và hộ bà Thái Thị Thanh Hồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam.

T.Tra


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: