Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản