Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/12/2017 Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản