Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 22/12/2017 Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản