Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 29/12/2017 Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

Bấm vào đây để sử dụng toàn văn bản