Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2018

Email In PDF.

Từ ngày 15-17/3/2018, tại tỉnh Vĩnh Long, Bộ TN&MT do Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT năm 2018. Hội nghị có sự tham gia của gần 600 cán bộ công chức ngành TN&MT trong cả nước.

image001gg - Copy
Hội nghị đã nghe Đ/c Lê Quốc Trung – Chánh Thanh tra Bộ báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành TN&MT; các đơn vị trực thuộc Bộ đã trình bày các vấn đề trọng tâm dự kiến được đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; Hệ thống tương tác giữa Bộ với các Sở TN&MT; giới thiệu cơ sở dữ liệu đơn thư khiếu nại, tố cáo của Bộ; chuyên đề về những điểm mới của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; ý kiến thảo luận của các địa phương về các tồn tại, vướng mắc trong công tác thanh tra, kiểm tra về đất đai, khoáng sản, môi trường, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Phát biểu tại Hội Nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của toàn ngành trong năm 2017, đã góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra còn hạn chế dẫn đến tình trạng một số tổ chức, cá nhân sau thanh tra, kiểm tra chậm hoặc không thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai ở một số địa phương chậm xem xét, giải quyết; nguồn lực về con người, kinh phí, trang thiết bị cho công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường chưa đáp ứng được với khối lượng thực tế phát sinh...
Để khắc phục các tồn tại nêu trên, Bộ TN&MT xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 toàn ngành phải: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường; chủ động linh hoạt trong việc bố trí, sắp xếp con người và nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường tương xứng với khối lượng nhiệm vụ thực tế phát sinh và yêu cầu công tác quản lý Nhà nước của ngành; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các địa phương với Bộ TN&MT trong xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách và pháp luật về công tác quản lý tài nguyên và môi trường; tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân...

Thanh Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: