Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 3/2018

Email In PDF.

Ngày 20/3/2018, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018, trong ngày đã tiếp 7 lượt 7 người, nội dung tiếp công dân mỗi vụ việc và ý kiến của Phó Chủ tịch UBND Trần Đình Tùng như sau:
1. Ông Võ Thắng, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh khiếu nại yêu cầu nhà nước bố trí thêm đất tái định cư, hỗ trợ thêm cho gia đình ông vì gia đình ông có phát sinh thêm nhân khẩu năm 2013, 2014 và năm 2018. Vụ việc khiếu nại của ông đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 3828/QĐ-UBND ngày 03/12/2014, hiện nay quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
2. Ông Võ Văn Đáo, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh kiến nghị bố trí thêm đất tái định cư cho gia đình ông. Việc UBND huyện Phú Ninh bố trí tái định cư cho gia đình ông khi thu hồi đất để thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là đảm bảo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện.

124821 20180320 103417 - Copy
3. Bà Đặng Thị Lanh con ông Trần Thế Đoàn – thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, gia đình bị thu hồi đất năm 2006, UBND huyện đã bố trí tái định cư cho gia đình bà những chưa đủ diện tích đất, bà đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Phú Ninh sớm bố trí đầy đủ diện tích đất tái định cư cho gia đình bà vì gia đình đã nộp đủ tiền sử dụng đất từ năm 2006. UBND tỉnh Quảng Nam nhận lỗi và sẽ có văn bản yêu cầu UBND huyện Phú Ninh sớm chỉ đạo giải quyết bố trí đất tái định cư cho gia đình bà và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/4/2018.
4. Ông Hoàng Tri Niệm, phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình ông Phạm Ngọc Lam. Vụ việc của gia đình ông đã được HĐND tỉnh giám sát năm 2011, UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo UBND thành phố Tam kỳ thực hiện Văn bản số 135/HĐN-TTHĐ ngày 18/10/2011 của thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2018.
5. Ông Đoàn Kim Hòa, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh đề nghị UBND tỉnh bố trí cho gia đình ông 01 lô đất tại vị trí thôn Cây Sanh, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (tại vị trí đất mà gia đình ông khiếu nại). Việc khiếu nại của gia đình ông đã được UBND tỉnh giải quyết lần 2 tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 28/02/2018, đề nghị ông chấp hành quyết định giải quyết của tỉnh, trường hợp ông không thống nhất thì thực hiện quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định.
6. Bà Ngô Thị Kim Chung, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Núi Thành xem xét giải quyết khiếu nại việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cho gia đình bà. Nội dung của bà đã được UBND Tỉnh có Công văn số 6646/UBND-TD ngày 29/11/2017 gửi UBND huyện Núi Thành, UBND tỉnh sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc UBND huyện Núi Thành sớm xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
7. Ông Hoàng Đình Chuyên – xã Bình Hải, Thăng Bình đề nghị di dời tuyến đường điện đi qua nhà và đất ở 600m2 của gia đình ông đã được cấp GCNQSD đất hoặc di dời và bồi thường, giải tỏa bố trí đất ở mới cho gia đình ông. Nội dung vụ việc của ông UBND tỉnh sẽ có văn bản giao cho Công ty Điện lực Quảng Nam chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thăng Bình xem xét, trả lời nội dung đơn khiếu nại của ông Hoàng Đình Chuyên, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2018.

TTra


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: