Bạn đang ở: Tin tức Môi trường

Hội thảo góp ý điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn

Email In PDF.

Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam đã phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng cho mục tiêu về quản lý, thu gom chất thải rắn góp phần bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện, đã xuất hiện nhiều vấn đề, bất cập chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

image003 -VHTrên cơ sở đó, ngày 07/11/2016 UBND tỉnh đã có Quyết định số 3931/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí giao cho Sở TN&MT lập điều chỉnh Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Đến nay, đề án điều chỉnh Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành. Ngày 03/4/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các Sở, Ban ngành và địa phương (có đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố) về điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.
Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và cơ bản thống nhất với dự thảo điều chỉnh đã được Sở TN&MT đề xuất, nhưng để Đề án được hoàn chỉnh, phù hợp với thực tế khi triển khai thực hiện, các đại biểu góp ý:
- Cần có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, tăng cường khả năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, góp phần bảo vệ môi trường đô thị - nông thôn toàn tỉnh, cải thiện điều kiện môi trường, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và tiết kiệm các chi phí có liên quan đến việc quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn;
- Lựa chọn hình thức thu gom, vận chuyển và công nghệ xử lý các loại chất thải rắn thích hợp, đạt hiệu quả về môi trường, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
- Các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư các công trình xử lý chất thải rắn và quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.
- Ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai thực hiện đề án, tổ chức cắm mốc giới các khu xử lý rác thải trên địa bàn theo Đề án quy hoạch được duyệt để giữ quỹ đất và công khai minh bạch về thông tin quy hoạch cho người dân. Đồng thời, giao cho cấp huyện chủ động thu hút các nhà đầu tư xử lý rác thải để giải quyết lượng rác thải phát sinh trên địa bàn.

Văn Hưởng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: