Thẩm định Đề án vị trí việc làm Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Sáng ngày 06/4/2018, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ Thẩm định Đề án vị trí việc làm số 1 của UBND tỉnh Quảng Nam do ông Huỳnh Khánh Toàn – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng có buổi làm việc để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường bảo vệ Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở.

20180406 080635Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT đã trình bày báo cáo tóm tắt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở TN&MT. Theo Đề án vị trí việc làm dự kiến trình UBND tỉnh, Sở TN&MT có cơ cấu tổ chức gồm: Lãnh đạo Sở (Giám đốc và 03 Phó Giám đốc); 04 phòng (Văn phòng; Thanh tra; Phòng Khoáng sản; Phòng Nước – Khí tượng thủy văn); 03 Chi cục trực thuộc (Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Biển và Hải đảo) và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT; Trung tâm Kỹ thuật TN&MT; Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam; Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam); các vị trí việc làm của Sở gồm nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 12 vị trí, vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: 16 vị trí, vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ: 12 vị trí.
Sau khi nghe Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT phát biểu ý kiến bảo vệ đề án vị trí việc làm của Sở, các thành viên Tổ thẩm định đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở TN&MT trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, thể hiện rõ tại các vị trí việc làm được xây dựng rõ ràng, cụ thể và phù hợp với quy định cũng như yêu cầu thực tế công việc tại Sở; Tổ thẩm định ghi nhận sự nỗ lực tinh gọn bộ máy của Sở hiện nay so với Thông tư quy định chức năng nhiệm vụ của Sở TN&MT cấp tỉnh (giảm 03 phòng), và sự cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao với số lượng biên chế của Sở còn khiêm tốn.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cơ bản thống nhất với các nội dung Đề án vị trí việc làm của Sở TN&MT, đồng thời yêu cầu Sở thực hiện tinh giảm 02 chỉ tiêu biên chế với lộ trình từ năm 2018 đến năm 2021, tiếp thu các ý kiến của tổ thẩm định, hoàn thiện Đề án trình Hội đồng thẩm định của tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: