Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Email In PDF.

Ngày 03/5/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thanh tra các Sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

hi
Tại Hội nghị, đại diện Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2017 của UBND tỉnh đã giới thiệu những nội dung cụ thể của Bộ chỉ số đánh giá năm 2017 như: Công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng, hoạt động giám sát, công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng; xử lý các hành vi tham nhũng và giải đáp những thắc mắc của các đại biểu về Bộ chỉ số đánh giá năm 2017.
Để thực hiện đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2017, đối với các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, có trách nhiệm thu thập, cung cấp số liệu, chứng cứ có liên quan theo lĩnh vực, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình về Tổ công tác để tổng hợp chung, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của UBND tỉnh.

Bùi Thanh Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: