Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Dự thảo sửa đổi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP

Email In PDF.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bấm vào đây để tải toàn văn bản