Hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính

Email In PDF.

Ngày 22/5/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh để công bố chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin – Truyền thông (ICT index) và công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR index). Hội nghị do đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư tỉnh ủy, đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh.

truc tuyen
Theo phân tích và đánh giá năm 2017, chỉ số PCI xếp thứ 7/63 (tăng 3 bậc), chỉ số PAPI xếp thứ 27/63 (tăng 3 bậc), chỉ số ICT index xếp thứ 40/63 (giảm 10 bậc), chỉ số PAR index xếp thứ 52/63 (giảm 20 bậc). Chỉ số cải cách hành chính của Sở TN&MT năm 2017 giảm sâu so với năm 2016 với nhiều nguyên nhân khác nhau.
Qua ý kiến phát biểu của các ngành, UBND cấp huyện, ý kiến phát biểu của đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo: cần nhận thức đúng về cải cách thủ tục hành chính, các vị thứ đối với chỉ số cải cách thủ tục hành chính là cơ sở để các ngành tự rà soát lại các nhiệm vụ, phát huy kết quả đạt được đồng thời khắc phục các yếu kém, điểm nghẽn; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính; tập trung thực hiện hạ tầng về công nghệ thông tin thống nhất, đồng bộ; từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện, tuyên truyền về thực hiện cải cách thủ tục hành chính hướng dẫn tổ chức cá nhân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đặt biệt là mức độ 3,4; nghiên cứu phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới giải quyết công việc để đạt tiến độ đề ra; tổ chức kiểm tra và thực hiện quy trình 4 bước tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư; xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành trong giải quyết hồ sơ liên thông, quy chế luân chuyển hồ sơ đất đai giữa bộ phận một cửa cấp huyện và cấp tỉnh.

Tào Quý Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: