Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Quyết định 2047/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định 2047/QĐ-UBND ngày 06/07/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản