Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ

Email In PDF.

Ngày 05/7/2018, Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam trong những năm qua.
Trong những năm qua, Sở TN&MT Quảng Nam đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ TN&MT, của cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ. Công tác tổ chức cán bộ đã được Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm, chú trọng, thực hiện đúng theo quy định của cấp trên; đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành TN&MT, nhân lực của ngành dần được bổ sung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

20180705 141228 - Copy
Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả mà Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong công tác tổ chức cán bộ trong thời gian qua. Tuy nhiên là đơn vị có khối lượng công việc lớn, phức tạp, để hoàn thành nhiệm vụ được giao đòi hỏi mỗi CC-VC và người lao động của Sở phải phấn đấu nỗ lực hơn nữa; lãnh đạo Sở cần quan tâm nhiều hơn nữa về công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh viên chức ngành tài nguyên và môi trường; .../.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: