Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Khối Kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Chiều ngày 20/7/2018, tại phòng họp Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Khối Kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Thi đua khen thưởng của 10 đơn vị thuộc Khối.

IMG 1530 - Copy
Trong 6 tháng đầu năm 2018, phong trào thi đua – khen thưởng của Khối đã được duy trì và phát triển, có tác động tích cực đến tập thể, cá nhân CB-CC-VC và người lao động của từng đơn vị, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao trong 6 tháng đầu năm. Các đơn vị trong Khối đã tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt đầy đủ, sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng CB-CC-VC và người lao động; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng tại từng đơn vị dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai, tránh khen thưởng tràn lan; chú trọng phát hiện những nhân tố điển hình để khen thưởng, nhân rộng, đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương; ... Các đại biểu tham gia Hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho công tác Thi đua khen thưởng của Khối trong 6 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo đổi mới và phát triển hơn./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: