Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Họp kỹ thuật chuẩn bị Hội thao - Hội diễn Cụm thi đua số V - Bộ TN&MT - 26/7/2018

Email In PDF.

Chiều ngày 26/7/2018 đã tổ chức buổi Họp kỹ thuật chuẩn bị Hội thao - Hội diễn Cụm thi đua số V - Bộ TN&MT. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam là đơn vị đăng cai tổ chức, địa điểm tại tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam !

hopkythuatchinh

hopkythuat1

hopkythuat2

hopkythuat1

hopkythuat2

hopkythuat1

hopkythuat2

hopkythuat2

(Tiếp tục cập nhật)