Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp công dân định kỳ tháng 08/2018

Email In PDF.

Ngày 01/8/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do ông Phan Thái Bình – Tỉnh ủy viên - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018. Trong ngày, đã tiếp 04 lượt với tổng số 07 người, trong đó có 01 vụ việc đông người. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, ông Phan Thái Bình kết luận nội dung vụ việc như sau:

1-8-2018 - Copy
- Hộ ông Lê Thanh Tú, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên khiếu nại UBND huyện Duy Xuyên không thụ lý giải quyết khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ cho gia đình Ông. Nội dung vụ việc của hộ gia đình ông Tú không đủ điều kiện thụ lý giải quyết theo quy định tại khoản 6, Điều 11, Luật khiếu nại năm 2011 do thời hiệu khiếu nại của Ông đã hết mà không có lý do chính đáng. Nếu Ông không thống nhất với Quyết định bồi thường, hỗ trợ của UBND huyện Duy Xuyên, Ông có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật.
- Bà Nguyễn Thị Kim Loan, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành kiến nghị yêu cầu UBND huyện Núi Thành hỗ trợ 8 vụ lúa từ năm 2015-2018 cho gia đình Bà do thi công công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 làm ngập úng diện tích đất sản xuất của gia đình Bà. Vụ việc của bà Loan, Đoàn ĐBQH sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Núi Thành kiểm tra và có có văn bản trả lời cho gia đình Bà.
- Hộ Ông Nguyễn Đình Phương, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, kiến nghị UBND huyện Núi Thành không xem xét giải quyết liên quan đến việc tranh chấp đất đai của gia đình Ông. Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai của gia đình ông Phương đã được tòa án nhân dân huyện Núi Thành và tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam giải quyết, bản án đã có hiệu lực pháp luật; do vậy, trường hợp của Ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Núi Thành, Ông phải thực hiện theo bản án của tòa án. Nếu Ông không thống nhất với bản án của tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam thì Ông làm đơn gửi Đoàn ĐBQH tỉnh để được xem xét kháng nghị theo quy định.
- Hộ bà Bùi Thị Mai, bà Đặng Thị Mai, bà Trần Thị Thinh, bà Nguyễn Thị Tuyết, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình kiến nghị UBND huyện Thăng Bình không cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình bà Thinh, bà Tuyết và 02 bà Mai. Nội dung vụ việc của 04 hộ đã được UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2, tại Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 17/11/2009, do vậy, 04 hộ dân gửi đơn đến UBND huyện Thăng Bình để được xem xét giải quyết theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND tỉnh.

Nguyễn Thị Thiết


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: