Sinh hoạt chuyên đề về công tác cải cách hành chính

Email In PDF.

Ngày 01/8/2018, Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở trong thời gian sắp đến. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở cùng đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng.

IMG 0860 - Copy
Báo cáo chuyên đề của Chi bộ Văn phòng đã nêu rõ: công tác cải cách hành chính của Sở trên các nội dung thể chế, tổ chức bộ máy, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính,... đã cơ bản được thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; tuy nhiên, một số nội dung về cải cách hành chính chưa có chuyển biến, kết quả đạt được còn chậm như: số lượng hồ sơ TTHC còn trễ hạn còn nhiều, quá trình cải cách tổ chức bộ máy chưa đạt theo yêu cầu Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam, việc thực hiện các nội dung báo cáo CCHC theo yêu cầu còn chậm, ... dẫn đến chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của Sở rất thấp.
Buổi sinh hoạt đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất giải pháp từ các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng để công tác Cải cách hành chính và Chỉ số cải cách hành chính của Sở trong năm 2018 và những năm tiếp theo được cải thiện theo hướng tích cực.
Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đ/c Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ trì buổi sinh hoạt đã đề nghị Chi bộ Văn phòng tiếp thu ý kiến từ Đảng ủy để hoàn chỉnh báo cáo chuyên đề, đồng thời cố gắng khắc phục những tồn tại, thiếu sót của quá trình triển khai công tác cải cách hành chính trong thời gian qua để công tác cải cách hành chính của Sở TN&MT trong thời gian sắp tới được nâng cao./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: