Kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Email In PDF.

Sáng ngày 02/8/2018, Đoàn kiểm tra công tác thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại Sở TN&MT. Sau khi nghe đại diện Sở TN&MT báo cáo những kết quả đạt được của Sở TN&MT trong triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian vừa qua và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, môi trường để làm rõ hơn những kết quả làm được và những tồn tại hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở.

20180802 110054 - Copy
Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Sở TN&MT khẩn trương tìm giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, đồng thời thực hiện việc công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết hồ sơ trễ hạn; hoàn thành việc rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC đối với lĩnh vực đất đai theo Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh; hoàn thành việc rà soát, công bố đầy đủ Danh mục TTHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã theo yêu cầu tại Công văn số 3053/UBND-KSTTHC ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện liên thông TTHC theo yêu cầu tại Công văn số 3835/UBND-KSTTHC ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh; hoàn thành việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo yêu cầu tại Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ; Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 và Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 4038/UBND-KSTTHC ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh.../.

Hồng Sơn

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: