Cụm thi đua phòng TN&MT các huyện miền núi Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Email In PDF.

Sáng ngày 28/7/2018, tại phòng họp UBND huyện Hiệp Đức cụm thi đua phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện miền núi tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo các trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 9 huyện (Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phước Sơn).

image001minhbaoBáo cáo tại Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, trong đó chú trọng những vấn đề chưa làm được, nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt Hội nghị đã trao đổi, tiếp thu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm của từ các lĩnh vực môi trường, đất đai, nước...Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Bảo – Cụm trưởng cụm thi đua đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trong cụm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất ở; công tác tranh chấp, khiếu nại đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, công tác môi trường, khoáng sản...

Minh Bảo


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: