Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư số 02/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 02/2018/TT-BTNMT ngày 29/06/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: