Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 56/2018/TT-BTC

Thông tư 56/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: