Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2018

Email In PDF.

Ngày 14/8/2018, Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam tổ chức họp phiên thứ 10 để đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua và kế hoạch thời gian tới. Đ/c Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam và đ/c Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

chú Quang kết luận-2 - Copy
Trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh có tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; hầu hết các Sở, ngành, địa phương đã có sự vào cuộc quyết liệt đối với công tác cải cách hành chính, ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực cải cách hành chính; công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và một số nội dung quan trọng khác về hiện đại hoá hành chính được thực hiện quyết liệt.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đ/c Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh các địa phương, đơn vị cần rà soát các nhiệm vụ, công việc Ban chỉ đạo CCHC tỉnh giao các ngành trong các phiên họp trước để tập trung thực hiện, hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh, phấn đấu cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao các chỉ số PCI, PAR, PAPI index của tỉnh; tập trung rà soát, xây dựng quy trình liên thông giải quyết hồ sơ 3 cấp từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh trên lĩnh vực đất đai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3,4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và công khai, minh bạch thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: