Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

Email In PDF.

Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020). Tham gia cuộc họp có đ/c trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành thuộc tỉnh.
Căn cứ các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, với sự quyết tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND và điều hành quyết liệt, có hiệu quả của UBND tỉnh, cùng sự đóng góp tích cực của nhân dân và các doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt một số kết quả đáng khích lệ. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính được cải thiện đáng kể trên tinh thần phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh luôn được quan tâm thực hiện tốt.
Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó có nội dung: tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp – nông thôn, miền núi; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện tốt chính sách tinh giảm biên chế; giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; ...phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH của cả nhiệm kỳ đã đề ra./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: