Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2018

Email In PDF.

Sáng ngày 04/9/2018, Sở TN&MT tổ chức khai mạc lớp Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 dành cho Đảng viên – công chức - viên chức đang công tác tại Sở TN&MT và Sở KH&CN. Dự Lễ khai mạc lớp có đ/c Huỳnh Phước Tịnh – Trung tá, Trưởng ban Tuyên huấn BCHQS tỉnh, đại diện Ban Dân quân tự vệ BCHQS tỉnh, đ/c Trần Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT, đ/c Phan Thị Á Kim – Phó Giám đốc Sở KH&CN, đại diện Văn phòng Sở TN&MT, BCHQS Sở TN&MT cùng 47 đảng viên – CC-VC thuộc Sở TN&MT, 22 đảng viên – CC-VC thuộc Sở KH&CN.

f292814cfa081a564319 - Copy
Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 4 do Sở TN&MT tổ chức diễn ra từ ngày 04/9/2018 đến ngày 07/9/2018, các học viên sẽ được học 7 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP&AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên.
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đ/c Trần Thanh Hà khẳng định nhiệm vụ quốc phòng, QSĐP có nhiều việc phải làm, thì trong đó nhiệm vụ cơ bản là SSCĐ, xây dựng củng cố lực lượng, huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức thuộc đơn vị; do đó, công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên hằng năm và là một chế độ quy định đối với đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị và các địa phương ở cơ sở; trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung giáo dục quốc phòng - an ninh để nâng cao trình độ nhận thức cho đội ngũ cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhằm đáp ứng kịp thời với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; đồng thời yêu cầu các đồng chí học viên thu xếp thời gian tham gia học tập đầy đủ, tích cực nghiên cứu, tiếp thu nội dung và thực hiện tốt quy định chung của lớp học để đạt được kết quả cao nhất./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: