Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Email In PDF.

Sáng ngày 11/9/2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, đ/c Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tham gia cùng lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính.

IMG 0126 - Copy
Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho biết: Chủ trương nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã được cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào 04 nhóm giải pháp chính như sau: hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức, trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết hành chính tại Bộ phận một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết "4 tại chỗ", phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức được cử ra làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai tuyên truyền, phố biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Nghị định này trong năm 2018 và hằng năm.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước, đ/c Trương Hòa Bình đã đề nghị: cần chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần; cần đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC; nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy trình TTHC; thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi chậm trễ trong giải quyết TTHC; .../.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: