Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ

Email In PDF.

Ngày 11/9, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ cho các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự gồm các cán bộ công chức thuộc các phòng TN&MT, các cán bộ hội, đoàn thể, xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và Núi Thành, và các doanh nghiệp ven biển trên địa bàn tỉnh.

image001 - ba linh
Tại buổi Tập huấn, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển được xây dựng nhằm tổ chức thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên biển trong một thời gian nhất định, phù hợp với năng lực, phù hợp với nhiều mục tiêu chung và lâu dài của quá trình quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển. Các hoạt động cần thiết trong những năm tới như: Cũng cố Cơ chế điều phối liên ngành; Quản lý thông tin dữ liệu; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; Đào tạo tăng cường nguồn nhân lực; Triển khai một số hoạt động về biển, đảo liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ (báo cáo hiện trạng vùng bờ, phân vùng chức năng vùng bờ, hành lang bảo vệ bờ biển, giao vùng biển cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, xây dựng và thực hiện Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển)
Thông qua Tập huấn, các đại biểu được nâng cao nhận thức trong việc quản lý tổng hợp vùng bờ gắn với duy trì tính lành lặn của hệ sinh thái, đa dạng sinh học. Bảo vệ tài nguyên môi trường biển trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước; đồng thời thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền bảo vệ và phát triển bền vững vùng biển, hải đảo trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bá Linh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: