Đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Email In PDF.

Ngày 20/9/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị với sự tham dự của Ban Giám đốc Sở, Trưởng – phó các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng – phó Phòng TN&MT 18 huyện, thị xã, thành phố.

4d9855c78eb76ee937a6 - CopyTrong 9 tháng đầu năm 2018, Ngành Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ giao theo kế hoạch, đơn vị đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL đúng thời gian đã đăng ký, các văn bản tham mưu đều đúng quy trình, quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường. Khối lượng công việc, hồ sơ, thủ tục Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết trong 9 tháng đầu năm 2018 khá lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực ngành; Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Sở còn gặp những tồn tại, khó khăn nhất định như: khối lượng công việc luôn phát sinh tăng ngày càng nhiều, đội ngũ cán bộ quản lý của Sở còn khá mỏng so với nhiệm vụ đặt ra, lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường có số lượng hồ sơ giải quyết trong năm khá lớn, hồ sơ phức tạp,... trong khi đó số lượng biên chế hiện tại của Sở cũng như Phòng TN&MT cấp huyện quá ít, nên quá trình xử lý công việc có lúc có nơi còn chậm trễ;...
Sau khi nghe nhiều ý kiến phát biểu đóng góp của lãnh đạo Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các phòng – đơn vị trực thuộc Sở, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Viễn kết luận một số nội dung yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018, trong đó chú trọng: tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ còn dang dỡ của ngành trong năm 2018; tăng cường trách nhiệm của từng cá nhân CC-VC, của lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng TN&MT cấp huyện trong thi hành nhiệm vụ, tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Sở với các địa phương, Sở với phòng TN&MT cấp huyện; thực hiện tốt công tác tham mưu văn bản trình UBND tỉnh trong lĩnh vực ngành;.../.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: