Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Thông tư 03/2018/TT-BTNMT

Thông tư 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/08/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản