Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 2604/QĐ-UBND

Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/08/2018 của UBND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản