Cập nhật kiến thức chuyên đề phòng, chống “diễn biến hòa bình”

Email In PDF.

Ngày 25/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị UBND tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức lớp cập nhật kiến thức chuyên đề về phòng, chống "diễn biến hòa bình" dành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tham dự lớp cập nhật có đ/c Phan Việt Cường – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đ/c Đinh Văn Thu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

CAP NHAT KIEN THUC DBHB 9.2018 - Copy
Tại Lớp cập nhật kiến thức, các đại biểu được nghe Thiếu tướng, PGS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bá Dương - Viện trưởng Viện KHXHNVQS (Bộ Quốc phòng) báo cáo các chuyên đề về "Nhận thức mới về quan điểm và công tác phòng, chống "Diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay; nhận diện, đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ quan điểm, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian vừa qua; dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh phòng chống trong tình hình mới".
Qua đó, Lớp cập nhật kiến thức đã giúp cho các đ/c cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta và nhận thức rõ nguồn gốc, nguyên nhân, biểu hiện, tác hại của chiến lược "diễn biến hòa bình", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; trên cơ sở đó, nắm vững nội dung, hình thức, phương pháp, nguyên tắc, phương châm, cũng như các cơ sở lý luận và thực tiễn để tác nghiệp, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với âm mưu "diễn biến hòa bình", nâng cao chất lượng công tác tham mưu tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác làm thất bại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: