UBND tỉnh làm việc với huyện Tiên Phước

Email In PDF.

Ngày 26/9/2018, tại UBND huyện Tiên Phước, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Tiên Phước về hoạt động phát triển du lịch, công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính, tình hình triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đ/c Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì buổi làm việc; buổi làm việc còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

TIEN PHUOC 1 - Copy
Đại diện UBND huyện Tiên Phước báo cáo những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện về hoạt động phát triển du lịch, công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính, tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 và Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Buổi làm việc đã được nghe nhiều ý kiến tham gia phát biểu của đại diện các Sở, ngành liên quan của tỉnh, các phòng, đơn vị chuyên môn của huyện làm rõ hơn những nội dung liên quan đến công tác phát triển du lịch, công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính, tình hình triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lậptrên địa bàn huyện Tiên Phước.
Đ/c Trần Văn Tân đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Tiên Phước trên các lĩnh vực công tác; đồng thời đề nghị huyện cần tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; mở rộng giao lưu, liên kết với các địa phương để tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư, phát triển ngành du lịch địa phương; tập trung làm tốt việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao hiệu quả hoạt động; .../.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: