Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Chỉ thị số 11/CT-UBND

Email In PDF.

Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 19/09/2018 Tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản