Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Quyết định số 2522/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/08/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 05/06/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: