HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ 8 (khóa IX)

Email In PDF.

Ngày 28/9/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 8, đ/c Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh chủ trì kỳ họp, cùng với sự tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh (khóa IX), đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

HDND tinh ky hop 8.2019 - CopyTại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian, tâm huyết thảo luận, góp ý đối với các Đề án: Chính sách hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế, dôi dư do sắp xếp tổ chức, bộ máy giai đoạn 2018-2021; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 180 về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016-2020; Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; sửa đổi Nghị quyết số 35 về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ bố trí, sắp xếp dân cư tại Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
Sau phần thảo luận, dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, riêng Đề an chính sách hỗ trợ CB-CC-VC - người lao động thuộc diện tinh giản biên chế, dôi dư do sắp xếp tổ chức, bộ máy giai đoạn 2018-2021 tạm thời hoãn chưa thông qua tại kỳ họp thứ 8 này, để tiếp tục xem xét về tính hợp lý, đầy đủ giữa cơ chế hỗ trợ của Trung ương với cơ chế hỗ trợ của đề án, đánh giá tác động của chính sách, bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng là cán bộ không chuyên trách thôn... Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét thời gian hợp lý tổ chức kỳ họp để bàn, góp ý thống nhất thông qua tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh.
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Sáng - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, do được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ và ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Sở Ngoại vụ vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: