Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Ngày 9/10/2018, Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cùng với các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư đã có buổi làm việc với Sở TN&MT để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến thực hiện công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại vùng Đông; quy định và tình hình cấp Giấy CNQSDĐ cho các dự án bất động sản; kiện toàn tổ chức hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai; tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư; công tác đo đạc giải thửa phục vụ cấp GCNQSDĐ và giải phóng mặt bằng, quy định hiện hành về xã hội hóa.

UBND tinh 2 - CopyQua trao đổi nội dung công việc đang triển khai, khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian đến, ý kiến của các ngành liên quan, ý kiến phát biểu của đ/c Lê Trí Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND đã đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của tập thể Lãnh đạo, cán bộ Sở TN&MT trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, trong thời gian đến cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi đối với giải quyết hồ sơ chậm trễ, chuyển trả tất cả các Giấy CNQSD đất cho người dân trong vùng dự án, tăng cường phối hợp với Sở xây dựng trong việc khớp nối hạ tầng đối với các dự án bất động sản, đẩy mạnh xã hội hóa công tác đo đạc giải thửa phục vụ cấp GCNQSDĐ và giải phóng mặt bằng, tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và xây dựng quy chế luân chuyển cán bộ phù hợp. Thống nhất: rà soát hạ tầng thông tin để đầu tư phục vụ "phần mềm hồ sơ nghiệp vụ đất đai" là phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đất đai theo cơ chế một cửa cho 18 Chi nhánh. Giao Sở TN&MT làm việc cụ thể với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến công tác tài chính: cơ chế khoán trên cơ sở định mức lao động kỹ thuật, sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương để chi lắp đặt đường truyền riêng, mua sắm xe mô tô chuyên dụng tại các huyện núi cao, xây dựng hoặc chuyển giao kho lưu trữ, hỗ trợ thu nhập tăng thêm để kích thích viên chức và người lao động làm việc tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện.

Tào Quý Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: