Phân cấp ủy quyền và thực hiện quy trình 4 bước

Email In PDF.

quay lam viec - CopyNgày 10/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3040/QĐ-UBND về Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó có 06 TTHC được UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở (05 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, 01 thủ tục thuộc lĩnh vực khoáng sản). Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 phê duyệt 58 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện quy trình 04 bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư. Việc phân cấp ủy quyền và thực hiện quy trình 04 bước là tiền đề thực hiện tốt các chủ trương về cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Qúy Tâm

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: