Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Email In PDF.

Trong 02 ngày 11-12/10/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 cho các đồng chí phụ trách công tác đảng tại các Chi bộ - Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan.

DUK 2018 - Copy
Tại lớp bồi dưỡng, Ủy viên BCH các Chi, Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận được nghe phổ biến và hướng dẫn nội dung các văn bản do Ban Chấp hành TW Đảng, Ban Tổ chức TW Đảng ban hành về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bao gồm: Quyết định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH TW Đảng quy định về thi hành điều lệ Đảng; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của BCH TW Đảng hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 5/6/2017 của Ban Tổ chức TW Đảng về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức TW Đảng về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Thông qua lớp bồi dưỡng, các đồng chí phụ trách công tác Đảng tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan sẽ nắm vững hơn các quy định về công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan nói riêng và của Đảng ủy Khối các cơ quan nói chung ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo theo đúng quy định./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: