Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 13 (khóa XXI)

Email In PDF.

Ngày 15/10/2018, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 13 (khóa XXI). Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Đinh Văn Thu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham gia của các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XXI, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hoi nghi Tinh uy lan thu 13 15.10.2018 - CopyHội nghị đã nghe thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, Hội nghị còn góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của BCHTW Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của BCHTW Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và kết quả 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sau khi nghe ý kiến tham gia phát biểu, thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, đ/c Nguyễn Ngọc Quang phát biểu kết luận, trong đó tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung quan trọng: Về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2018, thống nhất với 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, trong đó, đề nghị các cấp ủy địa phương, đơn vị chú trọng các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2018, rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, từ đó bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ trong 03 tháng cuối năm 2018; đề nghị các cấp ủy địa phương, đơn vị đánh giá cụ thể mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ qua, rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra, đánh giá mặt tích cực, hạn chế khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trong nửa nhiệm kỳ còn lại.../.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: