UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2018

Email In PDF.

Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2018. Đ/c Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng sự tham gia của đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HÐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Thành viên UBND tỉnh, đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

hop 31.10.2018 - CopyTình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2018 tiếp tục có chuyển biến tích cực: chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 13,7% so với tháng 9 và tăng 15,6% so với cùng kỳ; qua 10 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,5% so cùng kỳ; chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ; chỉ số tồn kho đến thời điểm 31/10/2018 giảm 5% so với tháng trước; chỉ số sử dụng lao động 10 tháng tăng hơn 2,6% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,21% so với tháng trước; bình quân 10 tháng chỉ số giá tăng 4,04% so với cùng kỳ; ...
Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến góp ý, phân tích tại cuộc họp; đồng chí Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị các Sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh cần triển khai thực hiện trong tháng 11 và 02 tháng cuối năm 2018 như sau: tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, kịp thời triển khai các giải pháp, phương án chủ động phòng, chống lụt bão; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các Ban quản lý, Quỹ, Hội, Thôn, Khối phố, các đơn vị sự nghiệp công lập và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương; xây dựng Phương án thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện; .../.

VPS


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: