Tập huấn tuyên truyền pháp luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo năm 2018

Email In PDF.

Ngày 7/11/2018, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo cho các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ. Thành phần tham dự gồm các cán bộ công chức thuộc các phòng TN&MT, các cán bộ hội, đoàn thể, xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và Núi Thành.

46196779 1797975150329180 2086300138061430784 n - CopyTại lớp Tập huấn các đại biểu được Giới thiệu chung về Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo; Các định hướng bảo vệ và sử dụng bền vững TN&MT biển của tỉnh Quảng Nam; Định hướng Xây dựng và quản lý Bảo vệ môi trường bờ biển của tỉnh. Giới thiệu mô hình Phát triển du lịch sinh thái dựa vào bảo tồn đa dạng sinh học tại Sông Đầm; Mô hình Quản lý và phục hồi cảnh quan môi trường với sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp tại Sông Đầm.Các đại biểu thảo luận sôi nổi; Nêu các ví dụ và phương pháp định hướng áp dụng Luật Tài nguyên, Môi trường Biển vào công tác bảo vệ môi trường biển; Nâng cao năng lực dân vận vào công tác tuyên truyền luật cho người dân địa phương.
Thông qua Tập huấn, các đại biểu được nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam đến các cán bộ, đoàn thể và người dân của các huyện, thị xã, thành phố ven biển trên địa bàn tỉnh.

Hồng My


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: