Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản: Khu vực Bãi Bà Na, thôn 3, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức

Email In PDF.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tên tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp giấy phép thăm dò đầu tiên: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Trung Trung Bộ.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản